Державна реєстрація потужностей

Відповідно до статті 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та наказу Мінагрополітики та продовольства України № 39 від 10.02.2016 р. «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам», державній реєстрації підлягають потужності тих суб’єктів господарювання (операторів ринку), які здійснюють діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів (надають послуги з харчування), займаються вирощуванням, утриманням тварин, птиці, бджіл за місцем знаходження такої потужності. Не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності оператор ринку зобов’язаний подати до Ківерцівського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області за адресою місто Ківерці, вулиця Вишневецького, 13, заяву про державну реєстрацію потужності.
 
В заяві зазначаються найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження або прізвище, ім’я ,по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта, місце проживання оператора ринку, назва потужності, її адреса, запланований вид діяльності та перелік харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України.
 
Державна реєстрація потужностей здійснюється Держпродспоживслужбою шляхом внесення відповідної інформації до реєстру на безоплатній основі. Потужностям у реєстрі присвоюється особистий реєстраційний номер та видається рішення про державну реєстрацію потужності. За виробництво, обіг та зберігання харчових продуктів на незареєстрованих потужностях передбачено відповідальність відповідно пункту 2 частини 1 статті 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», у вигляді накладання штрафу на юридичних осіб у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі одинадцяти мінімальних заробітних плат.
 
Ківерцівське управління Головного управління
Держпродспоживслужби у Волинській області