КІВЕРЦІВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ІНФОРМУЄ: Нові правила декларування у 2020 році: що потрібно знати

bez_nazvaniya.png

18 жовтня 2019 року набув чинності Закон України від 02.10.2019 № 140-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції», яким внесено зміни в т.ч. і до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

 

У зв’язку з цимрозширенопоняття «близькі особи».Відтепер ними також стали: двоюріднібрати і сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, ріднийдядько, ріднатітка.

 

Зокрема, відповідно до положень статті 23 Закону «Обмеження щодо одержання подарунків» та статті 27 Закону «Обмеження спільної роботи осіб», відтепер від цих осіб можна буде отримувати подарунки, проте публічним службовцям заборонено мати таких близьких осіб у прямому підпорядкуванні.

 

Зміненопоняття «члени сім’ї» – відтеперподружжя та неповнолітнідітивважаються членами сім’їнезалежновідспільногопроживання.

 

З 1 січня 2020 року в деклараціїнеобхідно буде зазначатиінформацію про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічномуреєстрісуб’єктадекларування та членівйогосім’ї.

 

Підлягатимуть декларуванню:

– трасти;

– криптювалюта, як нематеріальний актив;

– лише отримані доходи, нараховані не підлягатимуть декларуванню;

– банківські та інші фінансові установи, у яких відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно. Банківські та іншіфінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єктадекларуванняабочленівйогосім’ївідкритірахунки (незалежновід типу рахунку, а такожрахунки, відкритітретіми особами на ім’ясуб’єктадекларуванняабочленівйогосім’ї) абозберігаютьсякошти, іншемайно. Таківідомостівключаютьдані про тип та номер рахунку, дані про банківськуабоіншуфінансовуустанову, осіб, якімають право розпоряджатися таким рахункомабомають доступ до індивідуальногобанківського сейфа, осіб, яківідкрилирахунок на ім’ясуб’єктадекларуванняабочленівйогосім’ї.

 

У деклараціїтепер буде зазначатисяінформація не лише станом на останній день звітногоперіоду, але й якщооб’єктдекларуванняперебував у володінніабокористуванні не меншепівроку.

 

Щеоднієюцікавоюновелою є те, що членами сім’ї для вимогфінансового контролю вважатимуться особи, якіспільно проживали не менше 183 днів, а не лишестаном на останній день звітногоперіоду. У ціляхрозділу VII цього Закону членами сім’їсуб’єктадекларування, які не є йогоподружжямабодітьми, вважаються особи, щоспільно проживали ізсуб’єктомдекларування станом на останній день звітногоперіодуабосукупнопротягом не менше 183 днівпротягом року, щопередує року поданнядекларації.

 

З 1 січня 2020 року повідомлення про суттєвізміни у майновомустаніпотрібноподавати не лише у разіотримання доходу, придбання майна на суму понад 50 прожитковихмінімумів, але й у разіздійсненнявидатку на таку суму.

 

При цьому такі повідомлення подаватимуть лише службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків.

Важливозазначити про можливістьподаннявиправленоїдекларації не більшетрьохразівупродовж семи днівпісляподаннядеклараціїсуб’єктомдекларування.

 

ДОВІДКОВО:

Для отримання безоплатної правової допомоги: отримання консультації, роз’яснення, складання процесуальних документів, здійснення представництва в суді рекомендуємо звертатися до Ківерцівського бюро правової допомоги, що знаходиться за адресою м.Ківерці вул. Грушевського 23 (1 поверх), тел. 2-18-49.