ПАМ’ЯТКА щодо порядку реєстрації пасік

 

       З урахуванням чинного законодавства України пасіки підлягають реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи, які займаються бджільництвом, у місцевих державних адміністраціях або сільських, селищних, міських радах.

            Реєстрація пасік проводиться на підставі заяви фізичної чи юридичної  особи незалежно від форми власності. У заяві про реєстрацію пасіки зазначаються назва та адреса заявника, кількість бджолосімей.

        Власнику пасік необхідно отримати ветеринарно-санітарний паспорт на пасіку, що видається на підставі письмового звернення до управліннь  Держпродспоживслужби в районах і містах з обов’язковим проведенням епізоотичного обстеження.

            Районне (міське) управління Держпродспоживслужби повинне видати  в 30-денний термін заявнику ветеринарно-санітарний паспорт пасіки з обов’язковою державною реєстрацією. 

            При зміні  назви  чи  адреси  пасіки  її  власник  повинен проінформувати  про  це  районне  (міське) управління Держпродспоживслужби протягом 10 днів.

          Фiзичнi та юридичнi особи розмiщують пасiки на земельних дiлянках, якi належать їм на правах власностi або користування, вiдповiдно до ветеринарно-санiтарних правил.

            Розмiщення пасiк на земельних дiлянках iнших власникiв або користувачiв здiйснюється за їх згодою.

      Власники повинні виконувати вимоги законодавства України з питань бджільництва.

         Враховуючи вищезазначене державна реєстрація є обов’язковою для суб’єктів господарювання, які займаються утриманням та розведенням бджіл, виробництвом і первинною переробкою продуктів бджільництва в частині дотримання вимог чинного законодавства у сфері бджільництва.

           

      Не дотримання даних вимог значно ускладнює або ж унеможливлює позитивне вирішення спірних питань, що можуть виникнути у Вас під час ведення господарської діяльності.

 

 

Головне управління Держпродспоживслужби

у Волинській області

Волинська обл., м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10

тел. (0332) 246367, 729381, e-mail:

gu.dpss.volyn@i.ua, post@voldpss.gov.ua