Звіт з ЄСВ без обов’язкових реквізитів вважається не поданим

    ГУ ДФС у Волинській області нагадує, що відповідно до пункту 8 розділу II Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 року № 435, звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, складений з порушенням вимог цього Порядку, у тому числі без обов’язкових реквізитів, не вважається звітом і вважається таким, що не подавався.

Перелік обов’язкових реквізитів визначений пунктом 6 розділу II Порядку № 435, та повинен містити такі обов’язкові реквізити:

- тип форми ("додаткова", "початкова", "ліквідаційна", "скасовуюча", "призначення пенсії");

- звітний період, за який подається звіт;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) страхувальника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також інші категорії страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

- код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

- код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого встановлено клас професійного ризику;

- клас професійного ризику виробництва;

- місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;

- код фіскального органу, до якого подається звіт;

- дата подання звіту;

- ініціали, прізвища, податкові номери або серія та номер паспорта посадових осіб страхувальника;

- середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (за наявності);

- кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (за наявності);

- штатна чисельність працівників (за наявності);

- кількість створених нових робочих місць у звітному періоді (за наявності);

- застосування коефіцієнта (за наявності);

- розмір коефіцієнта (за наявності);

- середньомісячна заробітна плата, на яку нараховується єдиний внесок у розрахунку на одну застраховану особу за 2014 рік (при застосуванні коефіцієнта);

- середньомісячна кількість застрахованих осіб за 2014 рік (при застосуванні коефіцієнта);

- підписи страхувальника - фізичної особи та/або посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).

Варто зауважити, що зазначені реквізити мають бути обов’язково заповнені в усіх таблицях додатків до звіту по ЄВ, де вони передбачені.

 

Прес-служба ГУ ДФС у Волинській області